Convent

CONVENT invites Egon Van Herreweghe: Discounts

10.1230.01 2022

Convent is very pleased to present Discounts, a new series of works by artist Egon Van Herreweghe (°1985, Ghent).

Discounts are by definition performative, stylized with the aim of influencing our behavior. The phenomenon has its own iconography and we, consumers, are conditioned in such a way that we recognize it immediately. By isolating the percentages from their natural habitat and moving them to the exhibition space, 'Discounts' highlights the mechanisms behind them.

Many thanks to the artist, De Witte Raaf, Claessens Artists' Canvas (Waregem) & Thomas Min.

Supported by Duvel Moortgat.

Opening: 10.12 2021, 8-11 pm
Exhibition: 10.12 2021 - 30.01 2022
Closed: 24.12 2021 - 06.01 2022

Please note that a Covid Safe Ticket is required during the opening. Wearing a face mask during your visit is mandatory.

--

Convent presenteert Discounts, een nieuwe reeks werken van kunstenaar Egon Van Herreweghe (°1985, Gent).

Kortingen zijn per definitie performatief. Ze zijn vormgegeven met als doel ons gedrag te beïnvloeden. Het fenomeen heeft zijn eigen iconografie en wij, consumenten, zijn zo geconditioneerd dat we het onmiddellijk herkennen. Door de percentages uit hun natuurlijke omgeving te isoleren en ze naar de tentoonstellingsruimte te verplaatsen, belicht 'Discounts' de mechanismen erachter.

Veel dank aan de kunstenaar, De Witte Raaf, Claessens Artists' Canvas (Waregem) & Thomas Min.

Met de steun van Duvel Moortgat.

Opening: 10.12 2021, 20u-23u
Tentoonstelling: 10.12 2021 - 30.01 2022
Gesloten: 24.12 2021 - 06.01 2022

Een Covid Safe Ticket is verplicht tijdens de opening van de tentoonstelling. Het dragen van een mondmasker is verplicht tijdens uw bezoek.

© Thomas Min

© Thomas Min

© Thomas Min

© Thomas Min

© Thomas Min

© Thomas Min

© Thomas Min

© Thomas Min

© Thomas Min

© Thomas Min

© Thomas Min

© Thomas Min

© Lars Duchateau