Convent

Convent invites Hanne Geerinckx, Lieselotte Vloeberghs & RETOUR: pas a pas

10.0219.03 2023

pas a pas is een tentoonstelling en boekvoorstelling rond het boek aa, uitgegeven door RETOUR (Clara Borg Verbeke & Judith Herman) in samenwerking met kunstenaar Lieselotte Vloeberghs.

In pas a pas wordt de tentoonstellingsruimte als publicatievorm onderzocht. De tentoonstelling wordt opgevat als installatie, waarin de werking van de specifieke publicatie het maken van de tentoonstelling herdenkt en, vice versa, de tentoonstelling de presentatie-mogelijkheden van de publicatie inspireert. 

Tenslotte benadert Hanne Geerinckx de tentoonstelling via een tekst.

Veel dank aan de kunstenaars.

Met de steun van Stad Gent, Cultuur Gent en Duvel Moortgat.

--

pas a pas is an exhibition and book presentation around the book aa, published by RETOUR (Clara Borg Verbeke & Judith Herman) in collaboration with the artist Lieselotte Vloeberghs.

In pas a pas the exhibition space is researched as a form of publication. The exhibition is seen as an installation, in which the operation of the specific publication commemorates the making of the exhibition and, vice versa, the exhibition inspires the presentation possibilities of the publication.

Finally, Hanne Geerinckx approaches the exhibition through a text.

Many thanks to the artists.

With the support of the city of Ghent, Culture Ghent and Duvel Moortgat.

Exhibition view 'pas a pas'

Exhibition view 'pas a pas'

Exhibition view 'pas a pas'

Text by Hanne Geerinckx
Table and publications by RETOUR

RETOUR

Exhibition view 'pas a pas'

Clara Borg Verbeke

Lieselotte Vloeberghs

Lieselotte Vloeberghs

Image: Clara Borg Verbeke
Design: Lieselotte Vloeberghs